Oppikirja

Aurinkosuojauksen ohjekirja tarjoaa vankat perustiedot aurinkosäteilyn fysiikasta

Aurinkosuojaus on tärkeä osa jokaista rakennusprojektia, koska sillä on suuri vaikutus sisäilmaston laadussa ja talotekniikan suunnittelussa. Aurinkosuojauksen valinnan tulisi olla yksi ensimmäisistä askelista taloteknisten järjestelmien suunnittelussa, koska rakennuksen energiankulutus on erittäin riippuvainen käytetystä aurinkosuojauksesta.

Suojauksella voidaan estää ylimääräisen auringonsäteilyn tulo rakennukseen ja siten vähentää jäähdytystarvetta, johon muuten kuluisi kallista energiaa. Talvisin auringonsäteilyn ilmainen lämpöenergia on tervetullut lisä vähentämään rakennuksen energian kulutusta.

Tulevaisuudessa aurinkosuojauksella on yhä tärkämpi osa, mitä tulee rakennusten investointi- ja käyttökustannusten pienentämiseen.
Ohjekirja tarjoaa vankat perustiedot aurinkosäteilyn fysiikasta ja sen käyttäytymisestä aurinkosuojatuissa ikkunoissa. Kirjassa painotetaan aurinkosuojauksen energiansäästö- vaikutuksia jäähdytyksessä, lämmityksessä ja valaistuksessa sekä annetaan käytännöllisiä ohjeita suojauksen valintaan, asennukseen sekä käyttöönottoon. Lisäksi tarkastellaan aurinkosuojauksen asennuksen tulevaisuusnäkymiä.

Ohjekirjan on laatinut REHVA yhdessä ES-SOn kanssa. Se on hyvä esimerkki siitä, miten kahden ammattikunnan välisellä yhteistyöllä voidaan tuottaa jotain uutta, koko rakennusalaa hyödyttävää tietoa.

Käännös on toteutettu yhdessä Aurinkosuojaus ry:n ja SuLVIn kanssa ja kirjaa voi tilata SuLVIsta.

Hinta 50 €, Aurinkosuojaus ry:n ja SuLVIn jäsenille ja opiskelijoille 25 €.

 

Tilla kirja täältä